Menu
Your Cart

Защита на личните данни

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.

Кои сме ние и кой обработва Вашите лични данни

Сайтът www.velozona.bg е собственост на „МИМИ БГ“ ЕООД, ЕИК 200336266, седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.61, ет.12, ап.5, имейл: velozona@mail.bg. Навсякъде в тази политика, където упоменаваме „Велозона”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „МИМИ БГ“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас, фирмата е оператор / администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. За връзка с лицето, отговорно за обработването на личните данни съгласно актуалното законодателство, можете да се свържете на имейл etmimi@mail.bg.

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия; адрес (пощенски адрес за доставка); e-mail адрес; телефонен номер; кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор; данни за фактуриране – ЕГН/ЛНЧ, при финализиране на поръчка и при желание на клиент-физическо лице да получи фактура; банкова информация - при връщане на стока/плащане при доставка. Тези данни се събират или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с отговорното лице за защитата на данните във фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, на горепосочения адрес и на e-mail адрес: etmimi@mail.bg

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за покупка/продажба чрез сайт: www.velozona.bg чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Изпълнение на вашата поръчка: за да Ви предоставим заявените продукти
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
 • Вашето съгласие.

С каква цел обработваме тези данни

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент на Велозона. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, както е предвидено в Регламента.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни събрани от „МИМИ БГ“ ЕООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:

 • По време на срока на изпълнението на поръчката / търговското отношение;
 • след приключването на поръчката / търговското отношение, за период от 3 години;
 • след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг и статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба

Според Регламента, в качеството си на клиент на „МИМИ БГ“ ЕООД, имате следните права, които се отнасят до:

 • правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
 • правото на достъп до личните ви данни – обработени / управлявани;
 • правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
 • правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
 • правото за ограничаване на личните данни;
 • правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
 • правото на пренасяне на данните към друг оператор;
 • правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес etmimi@mail.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

 • поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
 • анонимността на личните данни;
 • уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
 • прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.
 • Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

Лични данни, предоставени на други получатели

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема фирма „МИМИ БГ“ ЕООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "https:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на etmimi@mail.bg

Този сайт използва "бисквитки". Разглеждайки съдържанието, Вие се съгласявате и с използването на "бисквитките"!