Системата за подпомагане на управлението е първата в света, която позволява да поддържате велосипеда изправен с помощта на мотор в кормилото. "С тази система велосипедът и колоездачът могат да бъдат поддържани стабилни при скорост от над 4 км / ч," казва изследователят д-р Арент Шваб от Техническия Университет в Делфт.

Разработеният понастоящем прототип съчетава фундаментални научни знания от Техническия университет в Делфт с експертния опит на Газел, най-големият производител на велосипеди и електрически велосипеди в Холандия. ТУ Делфт вече 15 години изследва явленията на стабилност на велосипедите. Това доведе до самостабилизиране на велосипеда, който ТУ Делфт и Газел разработиха през 2016 година.

Въз основа на фундаменталните познания, получени от изследването върху самостабилизиращото се колело, възникна идея за активна подкрепа на колоездача чрез система за подпомагане на управлението. Но все още са необходими много изследвания, преди да могат да бъдат използвани от потребителите. Прототипът сега се използва главно за тестване на начина, по който колоездачите усещат поддръжката на кормилното управление и за да се определи коя форма на поддръжка работи най-добре.